Tagudskiftning

Et spændende hus fra 20´erne blev tilbageført til original stil med gesimser og en kvist med bindingsværk. Kvisten dukkede op bag en trist indpakning og kunden ønskede den oprindelige stil bevaret.

Taget blev udskiftet med en ny teglsten.